ໃບຢັ້ງຢືນ

ເຮືອບິນອຸປະກອນ Galleyດູດຝຸ່ນຄອນແທກແລະດູດຝຸ່ນສະພາ

Certificates (1)

Standard:CQC

Number:00117Q38253R2M/5100

Issue Date:2017-09-28

Expiry Date:2020-09-29

Scope/Range:ເຮືອບິນອຸປະກອນ Galley

Issued By:CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTER

Certificates (2)

Standard:CAAC

Number:TSOA0039-003-XN

Issue Date:2018-01-14

Expiry Date:2020-01-13

Scope/Range:Aircraft Meal/Folding Trolley

Issued By:Civil Aviation Administration of China

Certificates (3)

Standard:CE

Number:13662457AA02

Issue Date:2013-07-18

Scope/Range:EVS160-630A

Issued By:TELAB COMPLIANCE LABORATORY CO., LTD

Certificates (4)

Standard:CE

Number:13662457AA03

Issue Date:2013-07-18

Scope/Range:JCZ5-7.2kV

Issued By:TELAB COMPLIANCE LABORATORY CO., LTD

Certificates (5)

Standard:CE

Number:13662457AA01

Issue Date:2013-07-18

Scope/Range:JCZ5-12kV

Issued By:TELAB COMPLIANCE LABORATORY CO., LTD

Certificates (6)

Standard:CQC

Number:00117Q35114R4M/5100

Issue Date:2005-08-14

Expiry Date:2020-06-23

Scope/Range:Vacuum Contactor and Chamber

Issued By:CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTER